Tutaj pobierzesz interaktywny wzór pozwu o rozwód i dowiesz się, jak go napisać. Wydrukujesz i podpiszesz dokument. W razie wątpliwości możesz powierzyć sprawę prawnikowi

Właściwy wzór oraz należyte wypełnienie pozwu o rozwód to warunki niezbędne do tego, aby dokument ten został pozytywnie rozpatrzony przez sąd. Często zdarza się, że drobne błędy skutkują zwrotem pozwu i konieczność wprowadzania poprawek. Dlatego odpowiednia wiedza jak napisać pozew o rozwód i staranność są kluczowe.

Zanim dowiesz się, co wpisać w poszczególne pola, kliknij przycisk poniżej prawym przyciskiem myszy i pobierz interaktywny dokument, który jest gotowym (do wypełnienia przed wydrukowaniem) drukiem pozwu o rozwód. Jeżeli wzór pozwu o rozwód otworzy się w nowej zakładce przeglądarki internetowej i w pola nie da się nic wpisać, to zapewne poniższy przycisk został kliknięty lewym przyciskiem myszy. Jeżeli klikniesz na przycisk poniżej prawym przyciskiem myszy, będzie można wybrać opcję “zapisz jako” i zapisać pozew o rozwód na Twoim komputerze:

Pobierz wzór pozwu o rozwód pdf

Za moment dowiesz się, jak wypełnić pobrany pozew. Gdyby okazało się, że poczujesz się pewniej, powierzając sprawę adwokatowi, to możesz do nas zadzwonić pod numer:

Adwokat rodzinny Warszawa - telefon Tel. +48 507 190 949

Po otwarciu pliku na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie, powinny się pojawić pola, w które można wpisać odpowiednie dane. Jeżeli nie widać tych pól, to najprawdopodobniej do otwarcia pliku pdf używasz programu innego, niż Adobe Acrobat Reader. Jeżeli tak jest, możesz pobrać ten darmowy program tutaj:

Pobierz program Adobe Acrobat Reader

Po jego zainstalowaniu i ponownym otwarciu pobranego wcześniej dokumentu z wzorem pozwu o rozwód, masz już dostęp do odpowiednich pól, gdzie należy wpisać dane i informacje. O tym, co i gdzie wpisać, dowiesz się, najeżdżając kursorem nad konkretne pole. A my teraz postaramy się wyjaśnić:

Jak napisać pozew o rozwód – instrukcja wypełnienia interaktywnego wzoru dokumentu krok po kroku

Pozew o rozwód - jak napisać, krok po kroku - www.adwokatura.net

Pozew o rozwód – strona 1 z 4:

 • Wypełnianie dokumentu rozpoczynamy od wpisania miejscowości i daty, a także danych adresowych sądu, właściwego danej sprawie rozwodowej. Pozew o rozwód składa się przed sądem, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jedno z nich ma jeszcze w tym okręgu miejsce zamieszkania lub pobytu. Jeśli żadna ze stron nie ma takiego miejsca zamieszkania lub pobytu, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego małżonka. Jeżeli i ta podstawa nie ma zastosowania, to właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda.
 • Wpisujemy imię i nazwisko powoda (czyli swoje), PESEL i miejsce zamieszkania, pamiętając o tym, że pod wskazany przez nas adres sąd będzie doręczał pisma (korespondencję).
 • Wpisujemy wymagane dane pozwanego.
 • pkt 1 – Należy podać informacje, takie jak: data, miejsce zawarcia ślubu, numer aktu małżeństwa, wynikające z aktu małżeństwa. Należy też wskazać, czy chcemy, aby sąd orzekał/nie orzekał o winie rozpadu małżeństwa (niepotrzebne skreślić).

Pozew o rozwód – strona 2 z 4: 

 • pkt. 2 – Jeżeli chcemy żądać alimentów od małżonka, powinniśmy sformułować taki wniosek, podając kwotę alimentów. Zasada jest taka, że małżonek rozwiedziony, który nie został uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka alimentów. Jeżeli zaś jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą znaczące pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, to sąd na żądanie małżonka niewinnego może zasądzić na jego rzecz od drugiego małżonka alimenty, chociażby małżonek niewinny nie znajdował się w niedostatku.
 • pkt. 3 – Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dziecko lub dzieci, należy wskazać, jaką kwotę alimentów ma płacić drugi rodzic. Sąd rozwodowy orzeka bowiem, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Kwota ta zależy od dwóch czynników: od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od możliwości zarobkowych oraz majątkowych drugiego rodzica.
 • pkt. 4 i 5 – Sąd rozwodowy rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym, małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Strony mogą jednak przedstawić sądowi pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów. Sąd uwzględni takie porozumienie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Jeżeli rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia w tej kwestii, wówczas to sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej matce albo ojcu, ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Należy tez dodać, że na zgodny wniosek stron sąd w ogóle nie będzie orzekał o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Jeżeli składamy wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, musimy wskazać, w jaki sposób i w jakim zakresie kontakty te mają przebiegać, podając dni tygodnia i godziny, w jakich dziecko ma mieć osobistą styczność z rodzicem.
 • pkt. 6 – Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, wówczas sąd orzeka również o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkania rozwiedzionych małżonków. Wniosek o orzeczenie o sposobie korzystania możemy zamieścić jedynie wtedy, kiedy cały czas małżonkowie wspólnie mieszkają. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i tego małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. O tym, czy sąd ma orzekać/nie orzekać o sposobie korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania, wnioskujemy, skreślając odpowiedni fragment tekstu.

Pozew o rozwód – strona 3 z 4:

 • pkt. 7 – Należy wskazać sądowi świadków, którzy mają zeznawać w procesie na okoliczność faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
 • pkt 8, 9 – Do pozwu należy załączyć dokumenty (lub wnosić o to, aby sąd zażądał ich od pozwanego) na okoliczność faktów, mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia każdego z naszych wniosków.

Pozew o rozwód – strona 4 z 4:

 • Uzasadnienie – Wszystkie twierdzenia, które podnosimy, muszą być poparte odpowiednimi dowodami – w szczególności zeznaniami świadków lub dokumentami. Nadto wszystkie nasze żądania muszą być wsparte argumentacją. Rodzaj oferowanych przez nas dowodów zależy od faktów, które chcemy udowodnić. W pozwie o rozwód musimy przede wszystkim wykazać, że nastąpił trwały i stały rozkład pożycia. Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, to należy też wskazać, że na skutek rozwodu ich dobro nie ucierpi. W przypadku domagania się alimentów na rzecz małoletniego dziecka, należy wykazać wysokość jego usprawiedliwionych potrzeb oraz możliwości majątkowe i zarobkowe drugiego rodzica. Należy również wyjaśnić sądowi, z jakich względów chcemy pozostawienia wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom albo ograniczenia wykonywania tej władzy drugiemu rodzicowi nad małoletnim dzieckiem.

W razie wątpliwości, możesz skorzystać z usługi napisania/sprawdzenia pozwu o rozwód lub powierzyć swoją sprawę naszej Kancelarii Adwokackiej. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub – jeżeli jesteśmy akurat w sądzie – opisania sprawy w wiadomości e-mail w poniższym formularzu:

Adwokat rodzinny Warszawa - telefon Tel. +48 507 190 949

Formularz kontaktowy:
(kancelaria nie udziela bezpłatnych porad prawnych)

Imię (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

Napisz do nas! Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamila Kuba
Opisz sprawę. Odpowiemy, jak możemy pomóc.

Używając tej strony zgadzasz się na używanie technologii ciasteczek (cookies). Więcej informacji

Ustawienia ciasteczek na tej stronie zezwalają na ich używanie, aby zapewnić Ci maksymalny komfort przeglądania oraz gromadzenie statystyk oglądalności strony. Jeżeli kontynuujesz używanie tej strony bez zmiany ustawień ciasteczek (cookies) lub klikniesz "Akceptuję" to znaczy, że się na to zgadzasz.

Zamknij