Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie adwokatura.net

 

 • 1 [Definicje]
 1. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.7.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1219), obejmująca formularze kontaktowe dostępne na stronie adwokatura.net, znajdujące się w zakładce „kontakt” oraz na stronie głównej, oferujące przesłanie wiadomości usługodawcy.
 2. Usługodawca – adwokat Kamila Kuba, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kamila Kuba Kancelaria Adwokacka pod adresem Leopolda Lisa-Kuli 7 lok. 1, 01-512 Warszawa, NIP 7421954686, tel. +48 507190949; właściwy samorząd zawodowy: Izba Adwokacka w Warszawie, nr wpisu na listę Adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie: 3585; państwo, w którym przyznano tytuł zawodowy Adwokata: Polska, Kodeks Etyki Adwokackiej dostępny na stronie nra.pl/dokumenty, posługująca się e-mail: kamila.kuba@adwokatura.net.
 3. Usługobiorca – każda osoba fizyczna korzystająca z usługi.
 • 2 [Zasady korzystania z usług]
 1. Usługobiorca chcąc skorzystać z usług winien: (a) wypełnić prawdziwymi danymi osobowymi wszystkie pola wskazujące na rodzaj żądanych danych; (b) wypełnić pole treści wiadomości; (c) zaznaczyć okienko obejmujące oświadczenie dotyczące spełnienia przez usługodawcę obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych; (d) zaznaczyć okienko obejmujące akceptację Polityki Prywatności; (e) zaznaczyć okienko obejmujące akceptację Regulaminu; (f) kliknąć w pole „wyślij”.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili podania wymaganych polami danych i treści, odznaczenia okienek z oświadczeniem i zgodami oraz kliknięcia w pole „wyślij”. Umowa zostaje rozwiązana w chwili zakończenia kontaktu ze strony usługobiorcy oraz usługodawcy.
 3. Chcąc korzystać z usług należy posługiwać się komputerem, tabletem, smartfonem lub innym urządzeniem umożliwiającym dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej.
 4. Usługobiorca korzystając z usług oraz chcąc uchronić się przed naruszeniem ochrony swoich danych osobowych winien korzystać przede wszystkim z urządzeń, które zapewniają bezpieczeństwo przesyłu danych poprzez m.in. zainstalowane odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, a dostęp do tych urządzeń zabezpieczony jest hasłem znanym jedynie usługobiorcy.
 5. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za dostarczane usługodawcy treści, w szczególności zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 • 3 [Reklamacje]
 1. Reklamacje dotyczące usług należy można składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kamila.kuba@adwokatura.net.
 2. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy podać dane osobowe: imię i nazwisko oraz opis reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez usługodawcę, w przypadku, gdy powyższy termin nie zostanie dochowany z przyczyn niezależnych od usługodawcy, usługodawca poinformuje osobę reklamującą o przyczynach zwłoki i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana osobie reklamującej na adres e-mail, który zawierał zgłoszenie reklamacyjne lub na inny wskazany przez nią adres e-mail.
 • 4 [Postanowienia końcowe]
 1. Regulamin obowiązuje od 25.5.2018r.
 2. Usługodawca zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  Zmiany obowiązują z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie adwokatura.net.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z 18.7.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1219).

 

Napisz do nas! Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamila Kuba
Opisz sprawę. Odpowiemy, jak możemy pomóc.

Używając tej strony zgadzasz się na używanie technologii ciasteczek (cookies). Więcej informacji

Ustawienia ciasteczek na tej stronie zezwalają na ich używanie, aby zapewnić Ci maksymalny komfort przeglądania oraz gromadzenie statystyk oglądalności strony. Jeżeli kontynuujesz używanie tej strony bez zmiany ustawień ciasteczek (cookies) lub klikniesz "Akceptuję" to znaczy, że się na to zgadzasz.

Zamknij