Potrzebujesz wsparcia podczas rozwodu? Zostaw nam wiadomość, opisz problem. Odpowiemy, jak możemy pomóc i wstępnie wycenimy usługę pomocy prawnej.

Kancelaria nie udziela bezpłatnych porad prawnych.

Imię (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

Rozwód to formalne rozwiązanie węzła małżeńskiego, następujące w sytuacji trwałego i zupełnego ustania wspólnoty małżeńskiej

Złożenie pozwu o rozwód czy też odpowiedzi na pozew oraz dalszych pism czy ogólnie – występowanie jako strona procesu o rozwód wymaga posiadania minimalnej wiedzy o regułach rządzących postępowaniem rozwodowym, to jest znajomości potrzebnych przepisów prawa rodzinnego oraz procedury cywilnej.

Brak takiej wiedzy oznacza narażanie się na ujemne skutki własnego wadliwego zachowania: albo konieczność uzupełniania na wezwanie Sądu braków formalnych pisma (np. przedłożenia brakujących dokumentów), albo uzyskanie orzeczenia rozwodowego nieodpowiadającego usprawiedliwionym potrzebom małżonka lub jego dziecka.

Do rozwodu można się przygotować, jako że sprawa o rozwód nie jest wszczynana z urzędu (to jest przez Sąd), ale zawsze z inicjatywy małżonka, poprzez wytoczenie powództwa o rozwód przeciwko partnerowi. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest zaś możliwe wówczas, gdy są spełnione pewne warunki ustawowe.

Związek musi być faktycznie martwy – małżonków nie mogą łączyć żadne więzi: fizyczna, psychiczna ani gospodarcza. Tak jest, kiedy pomiędzy małżonkami nie dochodzi do wspólnego pożycia, nie zachowują oni względem siebie wierności, nie pomagają sobie, nie współdziałają dla dobra rodziny. Rozpad związku musi być nie tylko zupełny, ale i trwały. Sąd będzie to oceniać, biorąc pod uwagę nie chwilę wniesienia pozwu, ale chwilę zamknięcia rozprawy.

Jednakże nawet wtedy, gdy wymienione powyżej przesłanki zostaną spełnione, nie zawsze do rozwodu dojdzie. Drugi małżonek może skutecznie zniweczyć wysiłki swojego partnera: rozwodu nie będzie, jeśli małżonek niewinny odmawia wyrażenia zgody na rozwód, a ów brak zgody nie narusza zasad słuszności. Rozwód nie może nadto orzeczony w sytuacji sprzeczności z dobrem małoletniego dziecka stron lub z zasadami współżycia społecznego.

W wyroku Sąd ma obowiązek zamieścić pewne rozstrzygnięcia, orzeczenie o innych kwestiach zależy zaś od woli stron procesu rozwodowego. I tak, Sąd może odstąpić od orzekania o winie rozkładu pożycia, o ile strony nie chcą, aby Sąd roztrząsał tę kwestię. Wówczas małżeństwo zostanie zakończone bez przesądzania, czy za jego fiasko odpowiada wyłącznie mąż albo żona, czy też winę można przypisać każdemu z małżonków.

Sąd na wniosek stron może ponadto orzec o mieszkaniu stron, o alimentach na rzecz drugiego małżonka, o eksmisji małżonka, o podziale majątku wspólnego (zasadą jest jednak podział majątku po rozwodzie).
Od żądań małżonków zależy więc ostateczny kształt orzeczenia rozwodowego, a zatem również okoliczności, które muszą być przed Sądem wykazane.

Każde bowiem twierdzenie powinno zostać poparte dowodem. Jeżeli żona lub mąż pragnie, by Sąd np. orzekł rozwód z winy drugiego, poza udowodnieniem zupełności i trwałości rozkładu pożycia, winien dołączyć dowody (albo zawnioskować o nie) prowadzące Sąd do wniosku o naruszeniu przez małżonka jego obowiązków małżeńskich.

Posiadanie przez rozwodzącą się parę małoletniego dziecka albo dzieci, skutkuje nadto objęciem wyrokiem rozwodowym kwestii dotyczących dzieci. Są nimi: władza rodzicielska, alimenty na rzecz dziecka oraz kontakty z dzieckiem. Sąd obligatoryjnie wydaje postanowienie w przedmiocie władzy rodzicielskiej oraz o alimentów, natomiast jeśli chodzi o kontakty, to na zgodny wniosek stron Sąd może odstąpić od ich ustalania.

Rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym kwestii dotyczących dzieci nie musi być ostateczne – w przypadku wystąpienia odpowiednich przesłanek, po pewnych czasie, sąd rodzinny może zmienić orzeczenie Sądu rozwodowego.

Pozew o rozwód może również zawierać inne wnioski, np. wniosek o zabezpieczenie powództwa, o zwolnienie od kosztów sądowych, o ustanowienie adwokata z urzędu.

Każdy jednak pozew rozwodowy powinien wskazywać stanowisko strony, to jest czego się ona domaga od Sądu, zawierać tego stanowiska uzasadnienie oraz dowody na jego poparcie.

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód? Sądem właściwym jest – co do zasady – sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Pozew oraz wszystkie załączniki do pozwu należy wnieść w dwóch egzemplarzach.

Jakie są koszty rozwodu? Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Ponoszenie dalszych kosztów zależy od przebiegu postępowania dowodowego, np. sporządzenie przez biegłych opinii skutkuje koniecznością pokrycia przez strony wynagrodzenia przyznanego biegłemu przez Sąd.

Kancelaria:

  • przygotuje Cię do procesu;
  • wskaże, jakie dokumenty należy zgromadzić;
  • sporządzi pozew o rozwód albo odpowiedź na pozew;
  • będzie reprezentowała Cię w sprawie o rozwód.
Napisz do nas! Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamila Kuba
Opisz sprawę. Odpowiemy, jak możemy pomóc.

Używając tej strony zgadzasz się na używanie technologii ciasteczek (cookies). Więcej informacji

Ustawienia ciasteczek na tej stronie zezwalają na ich używanie, aby zapewnić Ci maksymalny komfort przeglądania oraz gromadzenie statystyk oglądalności strony. Jeżeli kontynuujesz używanie tej strony bez zmiany ustawień ciasteczek (cookies) lub klikniesz "Akceptuję" to znaczy, że się na to zgadzasz.

Zamknij